Je bewust zijn van wat, wanneer en hoeveel je eet is belangrijk. WDM-schoolcatering heeft als speerpunt te zorgen dat dit proces op scholen ondersteunt en uitgevoerd wordt. Het zijn van een verantwoorde schoolkantine wordt namelijk niet alleen bepaald door het aanbod van de catering en de inhoud van de automaten. Het aanbieden van fruit en gezonde broodjes is in onze ogen niet voldoende, er zijn veel meer factoren die meespelen bij de voedingskeuze die leerlingen maken. WDM werkt mee aan bewustwording om leerlingen te onderwijzen over hun eigen gezondheid.
Door juiste informatievoorziening worden leerlingen zich meer bewust van hun eetgedrag en keuzes. Ze leren zo dat voeding en beweging onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Calorierijk eten betekent meer en intensiever bewegen. Wij geloven in voorlichting; jongeren serieus nemen en -binnen het weloverwogen assortiment- verantwoording geven over hun eigen eetgedrag.